Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Συνέντευξη με τον Γέροντα Σωφρόνιο για τον άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη


Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου
Ο μακάριος Γέροντας Σωφρόνιος (†1993) θεωρούσε ότι η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού προς αυτόν, ήταν η συνάντηση και η γνωριμία του με τον άγιο Σιλουανό (†1938). Στην συνέντευξη που ακολουθεί ο θεολόγος του ακτίστου φωτός, ο άνθρωπος του Λόγου, ο Γέροντας Σωφρόνιος αναλύει με μοναδική βαθύτητα και ενάργεια τα κεντρικά σημεία της διδασκαλίας του αγίου Σιλουανού.

Γέροντας Σωφρόνιος: Όπως γράφει ένας Έλ­­ληνας θεολόγος, είμαστε συνηθισμένοι να προσευχόμαστε στον Γέροντα Σιλουανό σαν σε άγιο, αλλά αυτή η επίσημη πράξη της Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μας δίνει τώρα την δυνατότητα να το κάνουμε όχι μόνο με την καρδιά μας και μυστικά αλλά ανοικτά, δημόσια.

Και ο ναός της Μονής σας είναι αφιερωμένος στον άγιο Σιλουανό;

Γέροντας Σωφρόνιος: Ο πρώτος ναι! (γελάει χαρούμενος). Δεν έχει τελειώσει, αλλά το μεγαλύτερο μέρος έχει ήδη γίνει. Περιμένουμε να στείλει ο Πατριάρχης έναν Μητροπολίτη του Θρόνου για τα εγκαίνια, η ακόμη να έρθει και ο ίδιος ο Πατριάρχης αν θέλει, γιατί αγαπούν πολύ τον Σιλουανό· σε τέτοιο βαθμό, που στο πασχάλιο μήνυμά του ο Πατριάρχης ανέφερε τα λόγια του Γέροντος: «Κράτει τον νουν σου εις τον Άδην, και μη απελπίζου»!

Τώρα είναι πολύ γνωστός. Αλλά αν αυτός ο ίδιος δεν είχε απαντήσει σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που προ­­σεύχονταν σε αυτόν, τότε αυτή η συγκαταρίθμηση με τους αγίους δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Συχνά φανερωνόταν ως μεσίτης και πάντα οι άνθρωποι έμεναν έκπληκτοι από την ταχύτητα που εκείνος απαντούσε στις προσευχές τους.

Έχετε παραδείγματα;

Ας μιλήσουμε για τις ελλείψειςH γυναίκα-τροφός είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς πίνακες του Φερνάντο Μποτερό με τη θεματική της οικογένειας.
 Οι υπερβολές των γονέων, όμως, δημιουργούν ενήλικες με συμπεριφορές παιδιών σε πολλές πτυχές της ζωής.Η ​​30άχρονη νεαρή μαμά δυσκολεύεται πολύ με το μικρό παιδί της. Ασυνείδητα αρνείται να το
 μεγαλώσει γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μεγαλώσει και εκείνη. Επειτα από αρκετούς μήνες σε
 θεραπεία, αναδύθηκε η φαντασίωση να επιστρέψει στη μαμά της, στο σπίτι της, εκεί που δεν της
 «έλειπε τίποτα». Μια 35χρονη πολύ γοητευτική επιχειρηματίας δυσκολεύεται να κατασταλάξει.
 Βρίσκεται πάνω από δέκα χρόνια σε σύντομες σχέσεις, ή επιλέγει ανθρώπους που δεν μπορούν να
 συνδεθούν. Τελικά πάντα καταλήγει μόνη. Αυτό της επιτρέπει να διαιωνίζει εφηβικές ή ακόμα και
 παιδικές συμπεριφορές, παρά την καταξίωση στη δουλειά της. Επιθυμεί να φροντίζεται από άλλους
 και να φαντασιώνεται μια ιδανική σχέση για να μπει σε γάμο, κάτι που είναι πολύ πιθανόν να μην της
 συμβεί τελικά, γιατί πάντα κάτι «λείπει».

Έξελθε απ εμού...


Κυριακή Α΄Λουκά
Όλες οι προσευχές τις οποίες παρέδωσε ο Κύριος στην Εκκλησία είτε επικλητικές, είτε δοξολογικές, είτε μικτού χαρακτήρα, έχουν σαν κεντρικό αίτημα την έλευση Του ή την έλευση των μεγαλείων και της παρέμβασης Του στην ζωή μας.Και όταν γίνονται με καθαρή καρδιά και συντριβή πάντοτε εισακούονται διότι είναι ευάρεστος στον Κύριο τέτοιου είδους τρόπος.


Υπάρχει όμως μία προσευχή στο ευαγγελικό ανάγνωσμα το σημερινό, μια επίκληση ικεσίας και συντριβής πού δεν προσκαλεί, αλλά κατά κάποιον τρόπο αποπέμπει! Και αυτή είναι η φωνή, πλήρης φόβου Θεού και ταπείνωσης, πού βγάζει ο Πέτρος: "Φύγε από μένα Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός!". Και όμως αυτή η ιδιότυπη... αποπομπή ήταν πλήρως ευάρεστη στον Κύριο.

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Ἡ ἁγιαστικὴ καὶ σωστικὴ δύναμη τῆς μελέτης τῶν ψυχωφελῶν βιβλίων, κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη
Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Στὸ βιβλίο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου "ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ" καὶ στὸ εἰσαγωγικό του κείμενο μὲ τίτλο: "Τοῖς ἀναγινώσκουσιν", ὁ ἅγιος ἀναφέρεται ἐκτενῶς στὴν ἀνάγκη τῆς μελέτης τῶν θείων Γραφῶν καὶ γενικά των ψυχωφελῶν βιβλίων. Δὲν δικαιολογεῖ αὐτὴν τὴν ἀμέλεια καὶ ἀντικρούει τὶς συνήθεις «διαχρονικὲς» προφάσεις, οἱ ὁποῖες προβάλλονται, μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ πολὺ διδακτικό. Τονίζει τὴ σοβαρότητα τοῦ πράγματος καὶ τὶς πνευματικὲς συνέπειες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς. Φέρνει δὲ ὡς ἀπλανῆ μάρτυρα σὲ ὅλα αὐτά, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐδάφια τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο.
Ὀφείλουμε νὰ μελετοῦμε πολύ, ἰδιαίτερα σήμερα, ποὺ οἱ καιροὶ εἶναι ἄκρως πονηροὶ καὶ προσβάλλεται ἡ πίστη, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ὑπεύθυνα πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὴν ὕπουλη παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος σαρώνει τὰ πάντα, "εὐθείας ποιῶν τὰς τρίβους τοῦ ἀντιχρίστου" καὶ μὲ τὶς ἄνομες παραχωρήσεις στὰ θελήματα τοῦ δόλιου Καίσαρα, ἔγινε πλέον ἡ ζωὴ μας «ἀχρίστιανη». Μελετώντας, θὰ εἴμαστε ἀσφαλισμένοι μὲ τοὺς λόγους τῶν ἁγίων, γιὰ νὰ μὴν πέσουμε στὶς....παγίδες τῶν αἱρέσεων καὶ τὶς μεθοδεύσεις τῶν πολιτικῶν, οἰκονομικῶν καὶ τὸ χειρότερο ἀκόμη, τῶν πλανεμένων καὶ πλανόντων ἐκκλησιαστικῶν "ἰσχυρῶν". Ἡ ἄγνοια, ὁ ἐφησυχασμός, ἡ ἀπραξία καὶ ἡ στασιμότητα στὴν ἀναζήτηση εἶναι σήμερα ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας. Ἂν ἔχουμε τὴν καλὴ ἀνησυχία, ὁ Θεὸς θὰ μᾶς ὁδηγήσει νὰ δοῦμε ποιὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς δρόμος. Σήμερα, μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, πολλὰ δὲν μποροῦν νὰ θεωροῦνται στὴν πίστη δεδομένα καὶ αὐτονόητα. Παρακάτω παραθέτουμε τὸ ἀπόσπασμα τοῦ λόγου τοῦ Ἁγίου σὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση:

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΗΜετά το Χαλιφάτο η Ροζαύα

του Τιερί Μεϊσάν

Ενόσω ο αραβικός Συριακός στρατός, η ρωσσική αεροπορία και η Χεζμπολάχ ετοιμάζονται να τελειώνουν με το Daesh (μεταφορά του αραβικού ακρωνυμίου γνωστού με το αγγλικό ακρωνύμιο ISIS) το Πεντάγωνο επεξεργάζεται έναν νέο πόλεμο ενάντια στην Συρία, αυτήν την φορά με Κουρδικές στρατιωτικές μονάδες. Ακριβώς όπως η αποστολή του Χαλιφάτου ήταν να δημιουργήσει ένα Σουννιστάν καβάλα και διαμπερώς επί και δια του Ιράκ και της Συρίας, ομοίως η αποστολή της «Ροζαύα» είναι να δημιουργήσει ένα Κουρδιστάν καβάλα στα δύο κράτη, όπως δημοσίως προβλέπει το Πεντάγωνο εδώ και τέσσερα έτη.
Αυτός ο χάρτης δημοσιεύθηκε από την Robin Wright εννέα μήνες πριν την επίθεση του Νταές στο Ιράκ και την Συρία. Σύμφωνα με ερευνήτρια του Πενταγώνου διορθώνει αυτόν που δημοσιεύθηκε το 2005 από τον Ralf Peters για την διευρυμένη ανακατάταξη της Μέσης Ανατολής.
Συμφώνως προς την Μείζονα Ηνωμενοπολιτειανή στρατηγική, καθορισθείσα υπό του ναυάρχου Gebrowski to 2001 και διακοινωθείσα το 2004 υπό του υπασπιστού του Thomas Barnett, το σύνολο της διευρυμένης Μέσης Ανατολής οφείλει να καταστραφεί τη εξαιρέσει του Ισραήλ, της Ιορδανίας και του Λιβάνου._
Κατά συνέπεια η επικείμενη νίκη κατά του Νταές δεν θα αλλάξει τις προθέσεις του Πενταγώνου.

Δικαίωση για τους Έλληνες της Χιμάρας Πηγή: Himara.gr | Ειδήσεις απ' την Βόρειο ΉπειροΟι Έλληνες της Χιμάρας μπορεί να βρίσκονται υπό διωγμό από το καθεστώς του Έντι Ράμα στην Αλβανία, ωστόσο φαίνεται ότι η αλβανική κυβέρνηση βρίσκει ισχυρά εμπόδια στο δρόμο που έχει χαράξει για την υφαρπαγή των περιουσιών των Ελλήνων μειονοτικών.


Σύμφωνα με την εφημερίδα “Το Έθνος” ο Έντι Ράμα υπέστη οδυνηρή ήττα στην προσπάθειά του να προχωρήσει στα σχέδια απαλλοτριώσεων. Κάλεσε τους πρέσβεις Ε.Ε., ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών στην Αλβανία για να τους ενημερώσει για το θέμα, ωστόσο εκείνοι πήραν θέσεις που ευνοούν τους Έλληνες της Χιμάρας.


Σύμφωνα με την εφημερίδα στη δίωρη συνάντηση που είχε ο Έντι Ράμα με τους πρέσβεις προσπάθησε να τους πείσει ότι το πρόβλημα είναι καμιά πενηνταριά άνθρωποι οι οποίοι φωνάζουν χωρίς λόγο.


Οι απαντήσεις που έλαβε όμως κάθε άλλο παρά τον… δικαίωσαν. Οι Έλληνες της Χιμάρας βρήκαν υποστηρικτές στα πρόσωπα των πρεσβευτών στην Αλβανία.

«Μπλόκο» στα σχέδια ΡάμαΗ πρέσβης της Ε.Ε. Ρομάνα Βλαχούτιν του είπε χαρακτηριστικά “εάν ο νόμος δεν κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε αλλάξτε το νόμο”.


Ο Αμερικανός Πρέσβης Ντόναλντ Λιού είπε πως θα πρέπει πρώτα να γίνουν γνωστά τα όρια των περιουσιών, άποψη που είναι σε ευθεία γραμμή και με τις ελληνικές θέσεις.


Ανάλογη, ως προς τις θέσεις του ελληνικού στοιχείου ήταν και η θέση του Ολλανδού Πρέσβη. Ο διπλωμάτης θύμισε στον Έντι Ράμα ότι ο συνήγορος του πολίτη στην Αλβανία έκρινε ότι στο νόμο υπάρχουν ατέλειες και νομικές παραβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν.


Newsit.gr και himaraΗ πύλη του Ρωμανού

Όσιος Ονούφριος: «Ζήτησα αυτή τη χάρη από τον Θεό: όποιος κάνει το μνημόσυνο μου και με γιορτάσει ή γράψει ή διηγηθεί την ζωή μου, να μην του έλθει πειρασμός από τον διάβολο»

"Και όστις ευρεθεί εις κίνδυνον θαλάσσης ή θυμόν δικαστού ή εις άλλην τινα στενοχωρίαν και σε επικαλεσθή λέγων: "Παντοδύναμε Κύριε δια πρεσβειών του δούλου σου Ονουφρίου ελέησόν με, παρακαλώ την βασιλείαν σου", καθώς μου έταξες, επάκουσον της δεήσεως αυτού".

"Ὁ Ὅσιος Ὀνούφριος, πριν το τέλος του διηγήθηκε στὸν Ὅσιο Παφνούτιο τὴν ζωή του καὶ τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνές του. Σὲ κάποια στιγμή, σταμάτησε νὰ μιλάει καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο τοῦ λέει:
-Ἄς σταματήσουμε τὰ λόγια παιδί μου, καὶ ἂς πάμε στὴν κατοικία μου.
Προετοιμάζεται γιὰ τὸ αἰώνιο ταξίδι.
Μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση περπάτησαν τρία μίλια μέχρις ὅπου ἔφθασαν στὴν καλύβα τοῦ Ὁσίου Ὀνουφρίου. Μπῆκαν μέσα καὶ ἀμέσως προσευχήθηκαν στὸν Κύριο τὸν ὁποῖο εὐχαρίστησαν ποὺ τοὺς ἀξίωσε νὰ συναντηθοῦν καὶ νὰ συνομιλήσουν γιὰ τὸν Θεό. Τὸ ὅτι ἡ ὥρα πέρασε χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν φαινόταν ἀπὸ τὸ ἡλιοβασίλεμα. Ξαφνικὰ στὴ μέση τοῦ κελλιοῦ βλέπουν ἕνα ψωμὶ μεγάλο καὶ ὡραιότατο. Τότε ὁ Ὅσιος Ὀνούφριος λέει: